.

A könyveimet megrendelhetitek itt: http://konyvmolykepzo.hu/cimke/spirit-bliss

A Gyógyító pilleszárnyak című ficem be lesz fejezve mindenképpen. Az utolsó fejezete még idén várható, dec. 31-ig megleszek vele, ígérem! :)


2010. február 16., kedd

A jelen boldogsága - 9. fejezet

Aki tegnap nem járt erre, az a fejezet után talál egy Alice/Jasper/Maria novellát is. Vagyis, az 1. részét. :) Csak gondoltam, szólok, hátha valaki nem veszi észre... :)


9. …
REMEGŐ GYOMORRAL VETTEM ÁT a telefont, hogy aztán a fülemhez emeljem. Tettem pár lépést a veranda széle felé, hogy legalább a látszata meglegyen annak, hogy ez egy magánbeszélgetés, bár tudtam, hogy ha két házzal arrébb vonulnék, a farkasok akkor is hallanának minden egyes szót.

- Halló! – szólaltam meg végül.

- Isabella… - Edward hangján hallottam, hogy elmosolyodott.

- Mi történt? Gianna elment? Miért jött? – szakadtak fel belőlem a kérdések, amelyekről az utóbbi pár órában sikerült egy kissé elfeledkeznem.

- Elmondok mindent, amint hazaértél – ígérte Edward.

- És az a minden nem az lesz, hogy „ne üsd bele az orrodat, mert mi majd mindent elintézünk”, ugye? – haraptam be kételkedve az alsó ajkamat. Cullenék – főleg Edward – folyton meg akartak mindentől védeni, ami azzal járt együtt, hogy eltitkoltak előlem dolgokat. Az őrületbe tudtak kergetni ezzel…

- Nem. Tényleg elmondok mindent. Ez most rád is tartozik – komorult el a hang a telefonban. A gyomrom enyhén megrándult. Mi miatt jöhetett Gianna, ami velem is kapcsolatos, és ami miatt Edward hajlandó beavatni… - Szólj kérlek Jonathannak és Joshuának is, hogy jó lenne, ha ők is jönnének. Amit megtudtunk, minden a környéken lévő alfát érdekelhet. És hozd magaddal Russelt. Muszáj megbeszélnünk pár dolgot…

- Oké… - motyogtam. – De minden rendben van, ugye?

- Egyelőre semmi gond. Nincs mitől félned – próbált megnyugtatni Edward. – Várlak itthon, siess vissza hozzám…

- Rohanok – húzódott mosolyra a szám. – Szeretlek, szia! – nyomtam ki a telefont, miután Edward viszonozta a köszönést. – Hallottátok… - fordultam vissza Nate felé egy fáradt sóhajjal.

- Benjamin megúszta egy időre a fejmosást – vette át tőlem a mobilját Jonathan, aztán visszament a házba Joshuáért.

- Mit szólnál hozzá, ha most gyorsabb módszert választanánk a hazaúthoz? – léptem Russel mellé. Minél előbb meg akartam tudni mindent, és megőrültem volna, ha gyalog, emberi tempóban kell haladnunk, de nem akartam rákényszeríteni Russelre a dolgot. Fogalmam sem volt, hogyan viszonyul az állati alakomhoz. Ha fél tőle vagy taszítja őt, akkor valahogy majdcsak kibírom a lassúságot.

- Gyorsabb? – nézett rám Russel értetlenül.

- Átváltozom, te pedig felpattansz a hátamra… - magyaráztam neki várva a reakcióját. A szemei először elkerekedtek, aztán vigyor ült ki az arcára.

- Csúcs… - nyögte teljesen elvarázsolva. Hitetlenkedve megráztam a fejemet. Mikor én először láttam Nate-éket farkas alakban, halálra rémültem tőlük, Russel viszont láthatóan élvezte ezt az egész helyzetet, és egy cseppnyi félelem sem volt benne. Inkább mintha valamiféle mesébe csöppent volna, ahol minden csodálatos, és a veszélyek nem valósak. Nyugtalanul túrtam a hajamba. Eddig azt hittem, hogy a hirtelen jött stressztől viselkedik ennyire furcsán, de úgy tűnt, tényleg nem fogja fel, mibe is keveredett. Muszáj valahogy megértetnem vele, hogy ez az egész nem egy játék. Hogy itt igenis tényleg megsérülhetnek vagy meghalhatnak az emberek, és nem feltétlenül „Boldogan éltek, míg meg nem haltak” a vége a történetünknek.

- Azt hiszem, erről később még beszélnünk kell… - ragadtam karon, mikor Nate és Joshua kiléptek az ajtón.

- Te pedig tartsd távol magad Lupétől, legalább addig, míg vissza nem érünk! – terelte ki a házból Benjamint Jonathan. – Remélem, megértetted. Még egy ilyen galiba, és hivatalosan megtiltom egy hétre, hogy egyáltalán ránézz! – fenyegetőzött. Benji riadt tekintettel nézett fel rá.

- Nem tennéd… - mondta, bár a hangja bizonytalannak tűnt.

- Próbálkozz, és megtudod. Most pedig eredj haza, inkább tanulnál, és a matematika tudományoddal akarnád elkápráztatni a szívszerelmedet, mintsem ilyen ostobaságokat csinálj… - morogta Nate, aztán egy mozdulattal a lépcsők felé lódította Benjamint.

- Jól van, jól van. Megyek tanulni, és nem csinálok semmi mást – morogta durcásan Benji, aztán elrohant a házuk irányába. Jonathan fáradtan sóhajtott egyet, aztán megrázta a fejét.

- Na jó, menjünk, még mielőtt kitalálja, hogy szerenádot ad Lupénak, vagy valami hasonló… Teljesen meg van bolondulva – indult el az erdő felé.

- Csak szerelmes – próbáltam meg védelmembe venni Benjit. Nagyon jól tudtam, hogy mit érezhet, és mennyire nehéz lehet neki most.

- A szerelem elmebetegség – horkantott fel Nate ironikusan. Joshua öles léptekkel előzött meg minket, hogy aztán a fák közé vetve magát azonnal átalakuljon és rohanni kezdjen a határ irányába. – A francba, nem úgy gondoltam… - túrt bele a hajába Jonathan. Ha Russel nem lett volna velünk, megkérdeztem volna tőle, hogy áll most a barátságuk Joshuával, de ezt inkább négyszemközti témának tartottam.

- Akkor találkozunk Cullenéknál! – változott át Jonathan is, amint az erdő takarásába értünk.

- Oké – intettem neki. – Átváltozom, te pedig ülj fel a hátamra, karold át a nyakamat olyan erősen, ahogy csak tudod, és ha szédülsz, csukd be a szemed! – adtam ki az utasításokat Russelnek. Mikor bólintott, besétáltam egy fa mögé, levettem a ruháimat, a bokámra kötöttem őket, aztán már farkasként léptem elő.

Russel csodálattal teli pillantást vetett rám. Lassan kinyújtotta a kezét, végigsimított a fejemen, aztán elmosolyodott.

- Még farkasnak is csinos példány vagy – vigyorgott rám. Halkan vakkantva megráztam a fejemet, megpróbálva közölni vele, hogy bolond, aztán behajlítottam a mellső lábaimat, hogy felmászhasson a hátamra. Mikor futni kezdtem a hosszú karok szorosan kapaszkodtak a nyakamba, és hallottam, hogy az emberi szív hevesebben kezd dobogni. Először azt hittem, hogy mégis csak sikerült a gyorsaságommal megrémisztenem Russelt, de pár perc múlva enyhült a szorítása, és egy élvezettel teli kiáltás tört elő a torkából.

Alig pár percbe telt, hogy elérjük a határt, és nem sokára Jonathant beérve már a Cullen háznál voltunk. Edward a verandán várt ránk. Az arca megrándult, mikor Russelre és rám nézett, de ez volt minden reakció, amit le tudtam olvasni a vonásairól. Lehet, hogy még mindig féltékeny? – kuncogtam fel magamban.

Joshua a háztól nem messze állt, valószínűleg, nem akart kettesben maradni Edwarddal még mindig. Miután letettem Russelt a hátamról, gyorsan ismét takarást kerestem az átváltozáshoz és felöltözéshez. Siettem, mert az Edward illatú ingről eszembe jutott, hogy nem sokára nem csak a ruhaanyagból érezhetem a közelségét.

Úgy rohantam oda végül Edwardhoz, mintha napok óta nem találkoztunk volna, és a többiek pillantásától egyáltalán nem zavartatva magam, megcsókoltam. Nem tudom, honnan jött ez a hirtelen érzelemkitörés, de Edwardot mosolygásra késztette, engem pedig az ő mosolya késztetett heves szívdobogásra. Átkarolta a derekamat, és befelé húzott a házba, miközben nyitva hagyta az ajtót a többieknek.

Mivel a nappaliba mentünk, ezért megnyugodtam egy kicsit. Talán, ez azt jelenti, hogy nincsen olyan nagy baj – a súlyosabb gondoknál mindig az ebédlőasztalt ülték körbe Cullenék. Carlisle azonnal felállt a helyéről, ahogy beléptünk, hogy illően fogadhassa a háza vendégeit.

- Kérlek, üljetek le! – mutatott a kanapé felé. Ő és Esme egy-egy fotelben foglaltak helyet. Esme az ölében tartotta az öcsémet, aki mikor meglátott, kivette a szájából az eddig rágcsált csörgőt, és szélesen rám vigyorgott. Viszonoztam a mosolyát, majd körbepillantottam. Alice és Jasper az ablak mellett, Rosalie és Emmett pedig a szoba egyik sarkában álldogáltak. Valószínűleg, direkt húzódtak a háttérbe, hogy hagyjanak egy kis szabad teret Jonathanéknak. Mi Edwarddal lecövekeltünk az ajtóban, amit nem bántam, mert a karja még mindig a csípőmön nyugodott, és olyan közel húzott magához, hogy az oldalam az övéhez simulhatott.

- Hallottunk az új látogatóról… - szólalt meg Nate elsőként megzavarva a kellemes érzést, amit Edward közelsége keltett bennem. Carlisle összefűzte a kezeit a térdén, és bólintott.

- Igen, de kivételesen, nem hozzánk jött.

- Akkor végezhetünk vele? – kérdezte meglepetten Jonathan. Russel kitágult pupillával kapta fel a fejét. Úgy tűnt, végre komolyan veszi a helyzetet. – Nem élvezi a Cullenék védelmét? – Nate arra számított, hogy Carlisle ismét megkéri majd, hogy kíméljék meg a vendégük életét.

- Nem élvezi. És ha rajtunk múlna, azt mondanám, tegyétek, amit tennetek kell – felelte tárgyilagosan Carlisle, de mindannyian tudtuk, hogy ez csak a mondandója fele volt.

- Ha magukon múlna? – emelkedett a magasba a sötét szemöldök.

- A vámpír a Volturi embere. Ha baja esik, megbosszulják, ez pedig egyet jelent a biztos halállal – néztek az aranybarna szemek komolyan Jonathanra.

- Ennyire veszélyesek?

- A számuk nagyobb, mint a miénk együttvéve – próbálta meg összefoglalni Carlisle a Volturi erejét. A hangja még mindig tárgyilagos volt, én mégis apró remegéssel reagáltam az utalására. Ha harcra került volna a sor, Cullenék hajlandóak lettek volna a farkasok mellé állni a „biztos halál” ellenére – ahogyan Carlisle mondta. - És olyan képességekkel vannak megáldva, amelyek még azt is lehetetlenné teszik, hogy egyáltalán megpróbáljunk ellenük harcolni.

- Mint például? – szólt közbe Joshua.

- Egyikük képes az összes érzékszervet egyszerre lebénítani. Vakság, süketség, bénaság… Észre sem veszed, ahogyan széttépnek és elégetnek – lökte el magát az ablaktól Jasper, aminek eddig támaszkodott, majd megállt Esme foteljének a háta mögött. – A testvére iszonyatos fájdalmat tud okozni egyetlen pillantásával. Olyat, hogy semmi másra nem vagy képes, csak ordítani – folytatta. Most már láthatóan reszkettem. Edward keze nyugtatóan végigsimított az oldalamon, de kivételesen ez nem hatott.

- Szóval, nem ölhetjük meg a vámpírt. Megértettük – bólintott Jonathan megfeszülő arccal. – De miért van itt egyáltalán?

- Miattatok. – Felkaptam Edwardra a tekintetemet, és csak most vettem észre, hogy a vonásai ugyanolyan aggodalmat mutatnak, mint amilyet én is érzek. – Megpróbáltuk megkeresni Maria kapcsolatát, de nem jött össze. Egyszerűen nem volt nyom, amin elindulhattunk volna… Gianna azt mondta, hogy ez az ember felkereste a Volturit néhány információval. Elmesélte az itt történteket, a megbízatását, és cserébe az átváltoztatásáért kiadta az információkat arról, hogy farkasok élnek Forks közelében.

- Maria mesélt neki Jade-ről, és miután ő meghalt, Jade pedig elment, megszűnt a feladata. Új vámpírt kellett keresnie, aki megadja neki, amire vágyik. A vámpírlétet – vette át ismét a szót Jasper. – Sajnálom, az én hibám, hogy a Volturi tudomást szerzett a farkasok létezéséről.

- Nem te vagy a hibás, hanem Maria – szóltam közbe azonnal, még mielőtt magára vállalna ok nélkül minden felelősséget. – És mit akar a Volturi tőlünk?

- Egyelőre csak kíváncsiak voltak. Alice valószínűleg, azért nem látta korábban, hogy Gianna idejön, mert a farkasokkal kapcsolatos volt a megbízása. Aro csak annyit mondott neki, hogy szaglásszon egy kicsit körbe a környéken, hogy mi a helyzet veletek. – Minden fej ismét Carlisle felé fordult. Örültem, hogy Nate-ék nem vetettek Jasper szemére semmit, épp elég volt az önvád, amit az arcán láttam. – Eredetileg nem is akarta felvenni velünk a kapcsolatot, csak így alakult… Nem tudott ellenállni az illatnak – pillantott Russelre Carlisle. -, emiatt a farkasoktól független döntést hozott, és végül az történt, ami.

- Miért érdekeljük a Volturit? Ha esélyünk sincs elpusztítani őket, nem értem, miért nyomoztatnak utánunk… - Joshua kérdése logikusnak hangzott. Én sem értettem, mit akarhat a Volturi tőlünk.

- Nem félelemből érdeklődnek… - mosolyodott el Carlisle halványan. – Különlegesnek tartanak titeket már elbeszélés alapján is. Aro kíváncsi mindenkire, akiről úgy gondolja, a hasznára lehet. Valószínűleg, azon elmélkedik, hogy ti hogyan szolgálhatnátok őt...

- Szolgálni? Egy vámpírt? – horkant fel Joshua undorral és felháborodással az arcán, de mikor kapott tőlem egy elég csúnya pillantást, zavartan megköszörülte a torkát.

- A lényeg, hogy most Gianna visszament az eddig szerzett információkkal. Látott téged – nézett rám Carlisle. -, ennél több információt nem tud titokban szerezni. Meglátjuk, hogy mit lép Aro ezek után.

- Amiatt, hogy lebukott… Meg… Meg fogják büntetni Giannát? – Russel hangja halk volt, és ahogy minden szempár rászegeződött, fülig vörösödött. Emmett a halk röhögést Rosalie egy pillantására azonnal beszüntette.

- Gianna még kezdő, Aro tudta ezt, mikor ideküldte. Valószínűleg, számított rá, hogy a lebukás is a pakliban van, csak nem érdekelte. Mindegy volt számára. Nem hiszem, hogy komolyan megbüntetné – felelt végül Edward a kérdésre.

- Szóval, akkor várunk… Ennyi? – tárta szét a kezeit Nate.

- Igen – bólintott Edward.

- Meddig?

- Nem tudjuk. Lehet, hogy akár évekig… A Volturi nem siet, ha nincs oka rá.

- Akkor azt hiszem, egy ideig még jegelhetjük ezt a kérdést. Köszönjük az információkat! – biccentett Carlisle felé Jonathan még mindig feszült arccal, aztán felállt. Joshua követte a példáját.

- Nate, várj! Beszélnünk kell! – Alice csilingelő hangja furcsának hatott az előbbi téma után. Odaszökkent Jonathanhoz, és belekarolva – mintha csak régi barátok lennének – kivonszolta magával a szobából. Kérdőn fordultam Jasper felé, mire ő eltátogta az „esküvő” szót. Vettem egy mély levegőt, hogy lenyugtassam magam. Szóval, még mindig úgy tűnik, hogy az Alice által mondott időpontban megyek férjhez…

Nem volt időm ezen gondolkozni, mert amint a szobából mindenki távozott, Edward a kanapé mellé húzott Russelhez.

- Kérni szeretnék tőled valamit… - szólalt meg. Russel csak fél perc után jött rá, hogy a szája nyitva maradt.

- Igen? – nyögte ki végül.

- Kérlek, ne használd a képességedet. Ha szükséges, megvédelek Dave-éktől, de ha a Volturi fülébe jut, mit tudsz, biztos, hogy nem húzzák évekig az érkezésüket, és nem csak baráti látogatásra jönnek majd… Nem szabad megtudniuk, hogy különleges vagy.

- Ezt mondta a farkasvezér is – húzta el a száját Russel. – És megígértem Isabellának, hogy nem törlöm senki memóriáját csak úgy.

- Rendben – bólintott Edward. – Akkor most hazaviszlek… Carlisle ír neked egy igazolást a mai napra, hogy ne kerülj bajba a suliban. És lehetőleg, többet ne akarj kémkedni utánunk… - hajolt le Edward megtámaszkodva a bal kezével a kanapé karfáján, hogy az arca egy vonalba kerüljön Russelével. Hallottam, hogy Russel lélegzete elakad, és a bőre sápadttá vált.

- Edward, ne ijesztgesd – csaptam a kemény mellkasra. Tényleg nem volt szép, hogy Russel be akart szökni a Cullen házba, hogy kutasson utánunk, de most már lényegtelen apróságnak tűnt. Azóta megtudta, mik vagyunk, így nem volt többé oka nyomozgatni.

- Sa… sajnálom… Én csak kíváncsi voltam – dadogta Russel. – De nem teszem többé.

- Helyes – egyenesedett fel Edward. – Akkor… Mehetünk? – intett az ajtó felé. Russel remegő lábakkal tápászkodott fel a kanapéról, mire Edward halkan felkuncogott.

- Elég legyen – suttogtam oda neki, miközben a könyökömet finoman az oldalába nyomtam. – Ne ijeszd el az egyetlen emberi barátomat!

- Bocsánat – vigyorgott rám elégedetten, aztán az ajtóban csókot nyomott az ajkaimra. – Mindjárt jövök… - sietett el Russellel együtt a garázs irányába.

Miután becsuktam az ajtót, éppen azon kezdtem gondolkozni, hogy mihez is kezdhetnék magammal, mikor Esme – még mindig az öcsémet cipelve – és Rosalie lesétáltak a lépcsőkön.

- Vigyáznál egy kicsit Edwardra? – nyújtotta felém a testvéremet Esme óvatosan. Átvettem az apró testet a karomba, és úgy igazítottam, hogy kényelmesen el tudjon feküdni a vállamon. – Be kell mennünk a városba pár dologért…

- Persze, persze, vigyázok rá. Sajnálom, hogy folyton rátok sózom – vágtam bűnbánó arcot. Tudtam, hogy Esme és Rose is örömmel foglalkoznak a testvéremmel, de nem helyezhettem a vállukra minden felelősséget vele kapcsolatban.

- Ugyan, ez számunkra egyáltalán nem teher – mosolygott rám Esme, és egy tincset finoman a fülem mögé simított.

- Tudom – mosolyogtam vissza. – Jó vásárlást! – köszöntem el tőlük, aztán a konyha felé indultam Edwarddal a karomban.

Gyorsan készítettem egy szendvicset magamnak, és megpróbálkoztam egy kis almapürével Edwardnál, de végül csak én ettem meg a saját részemet.

- Na és, most mit csináljunk, pöttöm? – kérdeztem kicsivel később tőle a nagyobb Edwarddal most már közös szobánk padlóján ülve. Tétován néztem körbe, de az öcsém megoldotta a kérdést. Kimozgolódta magát az ölelésemből, aztán elmászott a szekrényig, és belekapaszkodva talpra húzta magát. Apró ujjai begörbülve próbáltak támaszt nyerni a sima fafelületen, hogy aztán elindulhasson oldalazva a szekrény mentén.

Nevetve figyeltem, ahogyan esetlenül tipegnek a lábacskái, amíg fenékre nem esett. Egy másodpercre ijedten hallgattam el, hogy aztán a sírást hallva azonnal odamásszak hozzá, és a karomba vonjam ismét.

- Hé, nincs semmi baj. Csak egy kis hopp volt – próbálkoztam a megnevettetésével úgy, ahogyan régen anyu tette velem. Valahányszor elestem gyerekkoromban, magához ölelt, rázogatni kezdett, és a hopp szót ismételgette nekem. – Nem is fáj már, igaz? – nyomtam egy puszit a pufók, sós ízű arcocskára. Edward amint megnyugodott, azonnal megint mocorogni kezdett, én pedig kényszerűen engedtem ismét szabadon. Jó érzés volt magamhoz ölelni, érezni az illatát, tudni, hogy szüksége van rám.

- Mit találtál? – másztam ismét utána, mikor egy újságot lerántott a kis asztalkáról, ami az ágy mellett állt. Valami természetmagazin volt, ami pont néhány tengeri hal képénél nyílt ki. – Nézd csak, halacskák! – mutattam a színes képekre. Edward a földre tette az újságot, és mindkét kezével ránehezedve közelebb hajolt a papírhoz. – Mit mond a halacska? – kérdeztem tőle, majd megmutattam neki, hogyan tátognak ezek az állatok. Edward érdeklődve figyelt engem, majd a száját a magazinban lévő képhez illesztette, és cuppogó hangot kiadva tátogni kezdett. Ismét nevetnem kellett.

Az ágy felé nyújtózkodtam, hogy leemeljek róla egy párnát, mikor megéreztem az apró kezet, ahogy a ruhámat húzogatja.

- Mindjárt, pindur! – próbáltam meg elérni az ujjaimmal a párna egyik sarkát, de a rángatás nem maradt abba.

- Mammma… - Megdermedtem mozdulat közben, mintha hirtelen valaki lefagyasztott volna. – Mammmmma… - Éreztem, ahogy a kis kéz ismét a ruhámba kapaszkodva próbálja felhívni magára a figyelmet. Lassú mozdulattal fordultam felé még mindig hitetlenkedve.

- Mit mondtál, kincsem? – kérdeztem halk hangon.

- Mamma – csapkodta meg a térdemet Edward, aztán az újságot a kezébe véve megrázta azt, jelezve, hogy figyeljek már oda rá.

- Azt mondtad nekem, hogy mama? – vettem a karomba tökéletesen figyelmen kívül hagyva a magazint. Ez volt élete első igazi szava, ha a brrrr-t nem számítjuk. – Mondd még egyszer! – nevettem fel, miközben nem tudtam levenni a pillantásomat az arcáról. – Mondd újra!

- Mammma – ráncolta össze az orrát Edward kissé morcosan, miközben a lapokat gyűrögette a markával.

- Te beszélsz! Istenem, kimondtad az első szót! – öleltem magamhoz kacagva minden tiltakozása ellenére, mire felháborodottan nyöszörögni kezdett. Hallottam az első szavát, nekem mondta ki! Mama… Ő… A mamájának hisz… Az édesanyjának…

Hirtelen rándulást éreztem a mellkasomban, és a nevetésemet eltorzította a rám törő zihálás, hogy végül keserves zokogásba forduljon át. Az anyjának hisz, de nem vagyok az. Sosem leszek. Sem az övé, sem másé. Sosem hallom majd a saját kisbabám szájából ezt a szót. Soha… Soha… Soha…- Isabella… Isabella, könyörgök, nézz rám! – Hallottam a babasírást, és éreztem, hogy valaki kiveszi a testvéremet a kezemből, de nem tudtam tenni ellene. Felhúztam a lábaimat, és átkarolva őket zokogtam tovább.

66 megjegyzés:

 1. WOW!
  nagyon jó rész lett Spirit!
  Szegény Izát úgy sajnálom:((((
  Zsebi.*

  VálaszTörlés
 2. Még nem olvastam, első röpke észrevétel: Nincs címe?!

  VálaszTörlés
 3. Gitka, de van címe. Az a címe, hogy: ... Olvasd végig, nem véletlen. :D

  VálaszTörlés
 4. Jajj, a fenébe de utállak ilyenkor Spirit.........xDxD

  Vééégre belelendülök az olvasásba, úgymond falnám tovább a betűket és a levegő készletemet igen megcsappantom,mert nem figyelek oda, hogy feltölsem... erre végexDxd
  Hú-tuti csuklasz:D:D

  Először nagyon sajnáltam, hogy Ed vitte el Russelt.. van még pár Cullen aki elvihette volna nem?
  Aztán mikor végre az öccsével maradt-tök jó volt-annak örültem:) És mikro elkezdett zokogni úgy megsajnáltam:S:S érzelmi kitörés,hát igen, mondjuk én azt hittem, csak a szüli miat fog, hiszen az anyukájuk meg minden, de persze átvoltott az álterhességes dolog egyik magyarázata (mármint h mégiscsak szeretne) és áááh, nem tudom, ki rázogatta a karját:( Carlisle vagy Jasper? esetleg Alice? Vgay Ed jöt vissza?? Najó:( örülnékneki,ha most nem megint egy hetet kellene várni a 10. fejezetre, hanem csak pár napot:D

  Jah,és olyna szívesen lovagolnék Isabella hátán én is,nagyon tetszett mikro Russel megtehette:D!

  Hmm, iylen sírás után, legalábbis félig magamból kiindulva esik jól,ha vigasztalás után öhm, Isabella Edwarddal lehetne hosszabban...... hiányzik néha némely romantikus szál,most is olyan édes volt ahogy hozzá rohant miután visszaváltozott és felöltözött:D! (oké,olyan Grace klinika jutott eszembe, mikro Elizabeth Reeser pkorházba kerül, s az Alex sírva kéri h Izzie feküdjön le vele... mert h jöt tenne neki:D.. ->mm nem mitnha Isabellának sírnia kéne hozzű)
  Najó,inkább megyek és megnézem az új Grace k. résztxD Siess kivételesen léccilécci:))))

  VálaszTörlés
 5. Jajj Nagyon nagyon jó lett!! A vége pedig... :(:( Szegénykém,nagyon sajnáltam!!
  Grat hozzá ismét egy fantasztijus fejezetet hoztál nekünk, további sok sok ihletet!
  Pussz Ancsa (itt írom a véleményemet sztem tudod mire gondolok!! )

  VálaszTörlés
 6. Szió!

  Szánom-bánom vétkemet, hogy az utóbbi pár fejezetnél nem írtam hozzászólást, de hát tudod, lekötnek mostanság a pályázatok...

  Na de most! Nagyon érdekes rész lett, végre rögtön kiderült mit is akart Gianna és nem kellett részeken át agyalni, egyből kiderültek a miértek.
  Jóóóó hogy ismét feltűnt a történetben a kicsi Edward. De ezután jöttek a meglepetések... Ed tud már járni, beszélni.... MAMMA... olyan édes volt. És aztán Isabella reakciója... sajnáltam szegényt, de szinte várható volt, hogy egyszer ráeszmél, mit is veszít azzal, hogy nem lehet anya. Mi tagadás, kiváncsi leszek ezt a "problémát" hogyan oldják majd meg a végére...
  Remélem Edward ért vissza, és ő találta meg Isát a szobában..
  Egy szó mint száz, megint hagytál izgalmakat!
  Várom a folytatást!

  puszi

  VálaszTörlés
 7. Szia Spirit.
  Miért hagytad itt abba? :(
  Te bűnöd lesz, ha egy tátogó kisbabáról fogok álmodni, ami azt mondja, hogy Mama xD
  Na jó. Visszatérve a történetre, gondoltam, hogy kis Edwardal tervezel valami hasonlót. Szegény Isa. Edward ért haza a végén? Neki is rossz lehet így látnia a leendő feleségét. Most megint elő fogja hozni az "adoptáljunk/fogadjuk örökbe a testvéred". Lehessen Isának kisbabája, mert lassan már Edward is bőgni fog..

  Gianna látogatására most úgy érzem, hogy egy időre le lesz jegelve a viszontlátás. Szerintem azért Aro sem olyan buta, hogy felbolygatja a farkasokat és beolvasztja őket a "kis" csapatába. Mindenki undorodna tőlük, néhányan talán még fel is lázadnának. Caiusról már nem is beszélve, utálja a kutyákat (bár ő mindenkit utál, aki él és mozog).

  Perpill ennyi jutott eszembe, talán holnap még toldok hozzá. Puszi

  VálaszTörlés
 8. jajaja és még egy dolog!!
  A közepe felé van egy olyan mondat, hogy:
  "Sajnálom, az én hibám, hogy a Volturi tudomást szerezett a farkasok létezéséről"

  Gondoltam szólok, hogy ott egy E-vel többet írtál a kelleténél.

  VálaszTörlés
 9. Halihóó
  Már egy ideje olvasom a történeted és rájöttem h te egy NAGYON-NAGYON GONOSZ EMBERKE VAGY. Mindig a legizgalmasabb résznél hagyod abba. Ebbe még csak-csak beletőrődnék, de h egy teljes hetet kelljen várni???Oo
  Ez volt a 4. fejezet amire vátam, elötte olyan könnyű volt. Végetért aztán csak egy kattintás és folytathattam az olvasást. Na de így. Egyre inkább úgyérzem belefogok őrülnmi a várakozásba.
  (szal. igazán remélem h van már internethozzáférés a gyógyósoknak is )

  Te állsz nálam a dobogó legfelső fokán a fanficeket illetően. Eddig más volt (mondjuuk ez logikus xd) de mostmár meg kell h elégedjen egy megosztott 2. helley. :D

  Ja és mégvmi UI szerűség: Eddig azért nem írtam mert úgygondoltam h addig nem írok míg a tűrőhatáromon belül vagy, de HOGY A FENÉBE TEHETSZ VELEM/VELÜNK OLYAT HOGY PONT ITT HAGYOD ABBA?????????????? Annyira vártam már h legyen végre vmi kis romantika vagy egy kis szenvedés. Azokolyan aranyosak. OKéoké a szenvedés az megvan Isabella részéről, de.... áhhh
  Egyszerre utállak és imádlak. Jesszus még utálni sem tudlak rendesen. cöhh ez beteges.talán mostmár abbakéne ezt hagynom...
  Am Nocy voltam

  VálaszTörlés
 10. Ez azzzz!
  Végre megtudtuk azt, ami már régóta érdekelt minket: mi a fenét akar Gianna. Igazság szerint ez egy elég logikus lépés a Volturi részéről. De egy kis kutakodás után úgyis rájönnek, hogy a farkasok inkább lemészárolják egymást, mint hogy vámpírokat szolgáljanak. Aro nem hülye, meg fogja érteni a helyzetet és feladja az egészet. Vagy valahogy megzsarolja a farkasokat. Erre lenne is egy tippem.
  A legjobb zsarolás az lenne, ha Isabella életét akarnák elvenni. Érte mind a vámpírok, mind a farkasok örömmel harcolnának, esetleg be is hódolnának a vámpíroknak. Igaz, hogy Isa ezt sosem hagyná, inkább feláldozná magát (én is így tennék a helyében).
  Zsarolni lehetne őket esetleg Russel életével is, bár szerintem ez kevésbé lenne hatásos. No de ennyit erről.
  Tetszett a fejezetben, hogy ismét hangsúlyoztad mindenki jellemét. Tökéletes volt, belekötni semmiképp sem lehet, de persze nem is az a célom. A legjobb mindig Esme, az a szeretet és gyengédség, ami árad belőle... Nekem ő az egyik kedvenc karakterem, jobban szeretem, mint Isát.
  A kicsi Ed viszont egy édes bogár. A végén rendkívül jó volt az a sírós jelenet. Mármint mikor Edward mondta, hogy mama, én meg sírtam rajt :D
  Az utána következő sírós rész kicsit durvább számomra. Inkább azt vártam volna, hogy eszébe jut az anyukája (helyesebben a szülei) és miattuk fog sírni, nem pedig a soha meg nem születendő babája miatt. Hát de ez van. Ő még nem tudja, hogy akkor is lesz babája, ha törik, ha szakad :D Ugye? Nem most, de később jó lenne. Nagyon örülnének a sóvárgó rajongóid.
  Amúgy a másik találgatásom a korai esküvőre vonatkozik. Esküvőket főként azért szoktak előbb megtartani, mert a menyasszony "véletlenül", ki tudja miként, teherbe esik és így szeretnék elkerülni a "szégyent". Oké, hogy ez a mai világban már nem teljesen így működik a dolog, de ne felejtsük el, hogy Edward régimódi. Ő sosem hagyná, hogy a gyereke házasságon kívül szülessen. Ez persze csak találgatás, semmi több. A történetet te alakítod.
  Arra viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz Edward reakciója erre a sírógörcsre. Tuti teljesen magába zuhan. Jasper és/vagy Carlisle megpróbál majd beszélni Isával, hogy kicsit könnyítsenek a lelkén (amolyan pszichológus-szerepet játszanak majd). Szerintem. Nah ebből elég, lényeg, hogy jó volt a fejezet, elnyerte a tetszésemet. Csak így tovább!

  VálaszTörlés
 11. Mellesleg miattad szoktam vissza a körömrágásra. Pedig féléves incs h leszoktam róla....
  Nocy(még mindig)

  VálaszTörlés
 12. Te jóságos atya úr isten!!
  Ez volt most az esti mesém, mert már itt az ágyban olvasom XD
  Szval, ez a fejezet húúú. Nagyon olyan volt...
  Jó, hogy rájöttünk végre, h miért is volt itt Gianna, de biztos vagyok benne, hogy nem csak ennyi lesz ez a téma.
  Russel sztem megfogja szegni a szavát és használni fogja a képességét. :/ Bad boy XD
  A végén a pici Edwardos rész nagyon megható volt.
  Már hiányoltam a pindurka, és nagyon örültem, hogy most ilyen sok volt belőle :)
  De h azt mondta h mamma, hát az nagyon cuki volt, de egyben rémes is.
  Isa tuti nagyon ramatyul érezhette magát emiatt.
  Ja, és azért az a címe, h: ..., mert erre a fejire nincsenek szavak? Szerintem ja XD
  Már megint nagyot alkottál Spirit :D És ugye tod, h ilyenkor mennyire utállak, te kis gonosz??
  Várom már nagyon a frisst!
  Pux

  VálaszTörlés
 13. Mondcsak miért mindig a legérdekesebb résznél kell abbahagynod?
  Mindenesetre nagyon jó volt ez a rész is, már alig várom a következőt! :)

  VálaszTörlés
 14. Spirit!
  Ezt nem hiszem el.Azt hinné az ember,hogy bizonyos fejik után,már jobbat nem kaphatunk,erre,jön a mai rész...Hát komolyan mondom zseni vagy :)!!Nagy kő esett le a szívemről,hogy most még nincs baj és hazamehet Cullen-ékhez.Aztán Isaval együtt örültem mikor Ed nyakába ugrott és megcsókolta.Aztán elszomorodtam,hogy Ed viszi haza Russzelt.De a pici Edy mindenért kárpótolt!!!Annyira édes volt.Minden pillanatban azt vártam,hogy megjelenik Ed és megbabonázva fogja nézni Izáékat.De ez nem jött.Helyette csak mosolygós mosolygós részek.Aztán a sírás...Szerintem ED lesz az aki elveszi a kicsit.Fúú,könyörülj meg rajtunk és a kövit ragd még a héten fel,kérlek kérlek kérlek!!!Amúgy szerintem lesz baba.Megint megrándult Iza hasa,aztán a hirtelen érzelmek.Szerintem lesz baba.ÉN nagyon örülnék neki.És esküvő,jaj remélem tényleg alakul lassan az is.:)Nagyon ngaoyn várom az újat :)!!Orsi

  VálaszTörlés
 15. Hmm... lassan összefonódnak a szálak, és egyre jobban tetszik a sztori :) Gianna vajon mennyire tudta felpiszkálni Aro kíváncsiságát és gyűjtőszenvedélyét? Benji hogy tudja majd kontrollálni magát? Russel betartja az ígéretét, vagy lebukik? Egyre több kérdés merül fel, bár a megszokottnál kevésbé idegfeszítő módon. Érezni, hogy a végkifejlet már elérhető közelségben van, és lassan ki is lehet majd logikázni :) Bár... Spirit, téged ismerve a ffi logika nem biztos, hogy helytálló lesz :) Csak így tovább!

  VálaszTörlés
 16. Háát Spirit!
  Azt kell mondjam hogy számomra tökéletes ez a fejezet! Nem csak azért, mert szuper író vagy, hanem azért is, mert minden elvárásomat tökéletesen kielégítette:) Az egyik hsz-omban már beszéltem neked arról, hogy milyen feltevéseim vannak Giannával kapcsolatban, és nem hittem volna, hogy végül igazam lesz (legalábbis részben:p)... Hát meglátjuk, hogy a többi észrevételemnek is ugyanez lesz-e a sorsa:p A másik dolog, amiért nagyon elégedett vagyok a fejezettel az az, hogy végre kicsi Edward is szerepelt, és nem is akárhogy! Kimondta az első szavát, ami ugyan eléggé felkavarta Izabella lelkivilágát, dehát kicsi Edy nem tehet róla, hogy Izabellát hiszi a maminak...Az anyukáját valószínű már el is felejtette... Szegény:( Képzelem milyen boldog lenne (remélem majd lesz is) Izabella, ha kiderülne, hogy tényleg babát vár:p :D
  Erről jut eszembe... kíváncsivá tettél az esküvővel kapcsolatban... Elgondolkoztam rajta, vajon mi lehetne az oka annak, hogy olyan hamar lesz megtartva Alice szerint... és hát arra jutottam, (élő példából, de nem az enyémből:)) hogy Izabella mégis terhes, de még mindig nem derült fény rá... És biztosan nem szeretne majd senki egy „zabigyereket”... vagyis, hogy házasságon kívül szülessen. Számomra ez elég logikusan hangzik:D de majd meglátjuk. Lényeg, hogy nagyon tetszett a fejezet, tényleg:D
  Kíváncsian várom a következőt is, remélem hamar kész lesz:D
  Puszi, Keya

  VálaszTörlés
 17. Na ez aztán már egy mozgalmasabb fejezet volt :)
  Érdekes fordulat hogy a farkasok miatt érdeklődik a voturi.Abban teljes mértékig biztos vagyok hogy Isabellának lesz babája és így egyet értek az előttem szólókkal hogy ez jó érv lenne arra hogy hamarabb legyen az esküvő.Vagy még az is lehetne hogy kitör a balhé a voturival és nem akarnak úgy harcolni (vagy ne adj isten meghalni) hogy nem kötötték össze hivatalosan is az életüket.
  Így hirtelen ennyi.Remélem nem írtam nagyon nagy hülyeségekel :D
  Ui: én is örülnék egy kis összebújós résznek (valahogy csak össze kéne hozni a babát :)

  VálaszTörlés
 18. Spirit!
  Annyira, de annyira olvastam volna tovább...
  Ez a rész igen jó lett, örülök, hogy a Volturi egyenlőre nem okoz galibát.
  Gianna a szememben most meglepően pozitív figura lett, és egy pillanatig bele is gondoltam, hogy Russel mennyire illene hozzá.
  Joshuat még mindig nagyon sajnálom, rossz olvasni,hogy mennyire szenved.
  Nate nem magányos egy kicsit? Tudom, hogy Alfa, meg kötelezettségei vannak, de olyan jó lenne, ha ő is szerelmes lenne. Tudom, hogy a fic nem pont róla szól, de nekem ő a kedvenc farkasom.
  Baba Edward első szavai... hát, az valami földöntúlian aranyos :) Magam előtt láttam, ahogy Isának mondja. Amilyen elérzékenyülős természet vagyok, az én szememben is kezdtek gyűlni a könnyek, és ki is csorudult, amikor olvastam tovább Isa szenvedéséhez. Annyira sajnálom ezt a lányt. Félek is, hogy most mi lesz, Edward szerintem újra önmarcangolni fog. Pedig most egymásra lenne szükségük. Bízom benned Spirit, hogy megoldod ezt a problémát hiba nélkül :)
  Izgalmasan alakulnak a szálak, de olyan régen volt már olyan igazán romantikus rész Isáról és Edwardról. Nagyon hiányolom, hogy egy kicsit együtt legyenek. De ha már nem lesznek problémák, akkor egymásra is lesz idejük.
  Remélem hamarosan jön a folytatás, mert nagyon izgulok.
  puszillak

  VálaszTörlés
 19. ...

  Mindig ezek a függűvégek... de nem baj így biztos lesz mit várnom a héten. Tehát szép sorban.

  Benji: Szerintem egy szerenád jó ötlet lenne, annak minden ány örülne, bár ezt itt egy kicsit bonyolultabb. Nagyon várom már azt a részt mikor menekülniük kell amit egy ajándék részben írtál meg Benjiről és Luperól... Gyanítom, hogy a menekülésnek és a harcnak köze lesz Gianna látogatásához és a Volturihoz. Aro nem fogja ezt annyiban hagyni, kellenek neki a képességek... Nagyon izgis, kezdd bonyolodni.

  Russel: Szivesen beleolvastam volna én is Edwarddal Russel fejébe mikor Isa hátán ült. Azt hiszem nem véletlenül rándult meg az arca. Bár akármennyire is nem csak ember, szerintem azért kicsit jobban is megijedhetett volna. Amikor az ember körül óriási farkasok vannak és arról csevegnek kedélyesen, hogy egy pillanat alatt érzékek nélkül megölnek, nem valószínű, hogy így reagálok. Persze ő nem csak ember de akkor is.
  És tetszett, hogy Ed ráijesztett mikor elindultak...egyértelműen védi ami az övé, egy kis férfihabitus...

  Edi baba: Imádtam, hogy benne volt. Régóta vártam már, és most jó volt, hogy Isanák mondta ki az első szavát ( még ha az a mama volt is). Egyébként teljesen a hugomra emlékeztet a kisrác, és látszik, hogy vannak élményeid kisgyerekekkel. Hugom ppontosan ezt csinálta, felállt, fenékre ült és ordított 2 percet, aztán megnyugtattuk és folytatta tovább...
  ezek jó emlékek. Köszi hogy ilyeneket írsz bele..imádom.

  Ami Isát illeti, egyértelmű, hogy mélyen valahol csak szeretne ő is gyereket, és az álterhesség sem hiába volt. Viszont én még nem vetném el teljesen a saját gyerek dolgot... Carlile biztosan fog találni valamit de ha nem ott vannak még az Edward által elmondott variációk is. Azt hiszem, majd most ezek újragondolása következik mert az eddig elmaradt Benji és Russel miatt. Drukkolok, hogy Ed megtudja nyugtatni és amúgy is nem soká esküvő és addigra össze kell egy kicsit kapnia magát. DE bízom benned és úgyis tudom hogy akármilyen bonyolultan de meg fogod oldani ezt is ( majd kiderül:-))

  Hú végre sikerült egy hosszú hozzászólást írnom... Bocsi de eddig nem igen volt időm.

  Sok puszi és nagyon várom a kövi fejezetet!
  Vígasztaljuk meg Isát! Létszi:-)

  Charlotte90

  VálaszTörlés
 20. Szia!
  Hát akkor Gianna letudva.Mondjuk én azt hittem,hogy Russel vámpír lesz,de ez a mostani feji kicsit elbizonytalanított.Lehet,hogy a Volturi megtudja a képességét és Isáék Russelért fognak harcolni?Mármint arra gondoltam,hogy azért,hogy Aro ne csináljon belőle vámpírt nem pedig azért,hogy nehogy magával vigye.Remélem érthető mit akarok mondani.
  A másik pedig még mindig az a baba ügy.Nem tudom miért remélem annyira,hogy gyerekük lesz.Most pedig mégjobban szeretném mert Isa annyira el van keseredve.Mindent meg lehet oldani nem?Végül is ez csak kitaláció,nem kell mindent megmagyarázni,hogy hogyan lehet egy farkasnak gyereke...
  Edward részéről pedig megint jöhet egy kis önmarcangolás,hogy nem tud gyereket adni a szerelmének,pedig nem is miatta nem lehet.Vagyis elvben nem lehet.De én még mindig bízom abban,hogy megszánod őket és Isat megajándékozod egy nagyon édi kisbabával.
  Nagyon várom a következő részt!
  Pussz:Judith

  VálaszTörlés
 21. NA szóval, alig akart betölteni nekem ez a fehér megjegyzés küldő ablakocska.....De sikerült:D

  Tehát..

  Drága lelkem!

  A cím marha ötletes.:D Azt akarom megkérdezni, hogy a címeket, te előre, vagy közben találod ki? Számomra nagyon sokat jelentenek, szerintem a cím életet ad egy írásnak. Pl felkelti az érdeklődést, vagy éppen fokozza a türelmetlenséget.:)

  Aztán... Benji:)
  A szerenádos beszólás miatt fél órán keresztül vigyorogtam utána.:)

  Russel. Arról a felordításról mikor Isabella hátán ült, tudod mi jutott eszembe? Titanic...XD Fúj a szél, mint az örült "vágtatnak":D Téll nagy buli lehet:D

  Gianna. Szerintem ezzel megalapoztál valamit. Ami nem feltétlenül kell ,hogy a következő fejezetekben vagy esetlegesen ebben a könyvben süljön el. Mi van ha azért tettél egy kis kitérőt, hogy majd a következő tervedet, a Carlisle-ost megalapozd. Nem nagyon szoktam elméleteket gyártani de simán kinézem belőled:P
  Bár eddig ha volt valami elméletem rendszerint fényévekre jártam a te gondolkodásmódodtól.:D

  A kis Edward...
  Mikor tegnap este barátnőm elolvasta, csak annyit írt nekem msnen, hogy ezt szeretni fogod.., és és és BABA! Olyan édeeeeeees, olvadok jobbra balra.:D

  másrészt meg téll szomorú. Elhiszem, hogy kiakadt meg minden. De ettől a ponttól kéne Carlisle-nak kicsit jobban belemerülnie abba a mendemondákba.:D

  Na megyek is, megyek tablófényképezésre a suliba... kész.. alapjáraton beteg vagyok, és ez a tény nem javít a helyzeten, hogy zombifejű leszek a képen...NA de reménykedni lehet.:D

  Puszi, Truska

  ui: Ügyesek voltatok!

  ui.ui: Majdnem elfelejtettem valamit!!!!!!!!
  Boldog egy éves blogozást! Múlt hét szombaton volt egy éve, hogy 13-án raktad fel az első fejidet! Szóval boldog szülinapot.:D Csak ennyit akartam, és lehet, hogy má megemlítettétek valahol, csak én vagyok teljesen sügér, hogy nem veszem észre.:D
  na puszi:D

  VálaszTörlés
 22. Hali!
  Még csak jelzem, h elolvastam, majd este, v hnap du írok hosszút.
  Pusz

  VálaszTörlés
 23. Nagyon joó! De mindig a legizgibb résznél kell abba hagyni:( Kiváncsi vagyok hogy a Volturi majd mikor jön, már nagyon várom!

  VálaszTörlés
 24. Csak most láttam, hogy írtál, elolvasni volt időm, de késésben vagyok, úgyhogy kritikát csak akkor tudok írni, ha hazajöttem. Jah, és nagyon sok mindenen gondolkoztam, és van pár elméletem mindenfélével kapcsolatban, úgyhogy számíts egy hosszú és kifejtős kritikára. :D

  VálaszTörlés
 25. Hát ez nagyon cuki volt! Először is Russelt egy kicsit jobban kedvelem, mint eddig! Tetszett a beszólása miszerint Isabella farkasként is szép! Aztán a kis pöttöm nagyon cuki volt. Szegény Isabella mit élhet most át! Nagyon sajnálom! Vajon Jasper az aki bejött? Remélem, mert ha Edward lesz szegény megint ki fog akadni!
  Van egy olyan érzésem Russel tenni fog róla, hogy a Volturi hamarabb jöjjön csak azért, hogy láthassa az ő Giannaját! Várom már a kövit, hogy még több dologra derüljön fény!

  Cup Cup Szupcsi

  VálaszTörlés
 26. te nagyon gonosz vagy :) ! lécci siess nagyon a következő fejezettel... Ennek annyira hirtelen lett vége... (nem szeretném belvallani,mert akkor talán még tovább húzod, de pont így jó, hogy függ a levegőben, így izgalmasabb:)). szegény Isa... nagyon rossz lehet neki. remélem, mégiscsak lehet majd saját babája! mondjuk azt nem is sejtem, hogy fogják pici Edwardnak elmagyarázni, hogy ő a testvére, nem az anyja...

  VálaszTörlés
 27. Drága Spirit!
  Remek lett ez a feji is, csak egy kicsit szomorú. Nagyon sajnálom Isabellát. Remélem egyszer azért az Ő álma is teljesűlni fog. Tényleg nincs annál szebb szó, mint, amikor kimondja a gyermeked az első szavát, amire vágysz.
  Natet nem értem? Akkor ő is elmebeteg? Hiszen szerelmes Izába vagy már nem?
  Kíváncsi vagyok, Russel be tudja-e tartani az ígéretét.

  Gratulálok!
  Puszi: Join

  VálaszTörlés
 28. Szióka!

  Gondolatolvasó vagy! Már épp azon agyaltam, hogy mi lehet a kis Edward babával, olyan rég említetted meg a történetben és tessék...
  Kár, hogy ilyen szomorú összefüggésbe került a megjelenése.

  Russel pedig olyan aranyos a naivitásával, ahogyan az új felállást kezeli:D Teljesen megkedveltem.

  Várom a frisst, ami reményeim szerint jóóóó hosszú fejezet lesz.

  Pusszancs!

  VálaszTörlés
 29. Szia! Szerintem nem vagy nagyon gonosz, hogy pont így hagytad abba, az előzőtől eltekintve szinte mindig ilyen vége lett a fejezeteknek. Na de azért nagyon várjuk a köv-t.
  Nekem tök szimpi Nate, jó lenne neki is egy bevésődés. Tudom, nem lehet minden happy end, de azért neki is járna egy igazi szerelem. :))
  Ja, egyébként Isabella mint csinál a jegygyűrűjével, ha átváltozik? Főleg ha nem "előre megfontoltan" ?
  Puszi Andi

  VálaszTörlés
 30. Szia Spirit!

  Jó rész volt, sok minden volt terítéken.
  Én azt hiszem mégsem "jegelhető" túl sokáig a Volturi! Szerintem Aro kiváncsiságát leginkább az fogja felkelteni, hogy a farkasok és vámpírok miért járkálnak együtt Forks környékén?! Hiszen G. látta Isát és Edet együtt érkezni és a többi Cullen is szivélyes volt farkaslányunkkal!Ezt elég nehéz megmagyarázni, hisz még a szövetség sem írja elő a bratyizást!!! :)
  Nagyo kiváncsi vagyok ki lehet a besúgó! Ez szintén sok kellemetlenséget okozhat barátainknak...
  Szegény Isa!!! Mégis össze kell hoznod nekik azt a babát...:) Elvileg hamarosan esküvő, ami valamiért sürgőssé válik.Miért is? (Alice nem kis örömére!)
  Azt hiszem Russel nagyon szimpatizál Giannával! Már csak ezért is vissza kéne látogatnia...Talán szivesebben beállna a vega-vámpírok közé...
  Josh most piros pontot kap, nagyon jól viselkedett! Remélem a hétvégi partin mindenki jól fogja érezni magát...

  Nagyon várom a folytatást!!!!!!!
  Üdv: Gabriella

  VálaszTörlés
 31. aszta ez tök jó lett... szerintem igenis kifogja mondtani a saját gyereke is neki hogy "mammmma" csak ő még nem tuggya... ha Ewdard ezt megtuggya nagyon-nagy lelkiismeretfurdalása lesz :S...sajnálom szegény Isabellát :(
  pussz heni

  VálaszTörlés
 32. Ngayon jól sikrült fejezet! Ügyes voltál mint mindig....
  A vége elég szomórúra sikrült, de nekem tettszik! Furcsa tinédzer fejjel ezen a kérdésen gondolkodni...mármint a baba dolgon. Nagyon szomorú, ha valakinek nem lehet gyereke. De Isa-nak egyértelműen megvan rá az esélye csak ő még nem tud róla. Vagy nem???
  Ha elájult, akkor nyilván leejtette kicsi Edwardot a földre. Szegény baba...
  Vajon ki lehet az aki megtalálta őket a szobában?
  Kíváncsi vagyok, hogy Benji végül elszökött-e vagy sem!
  Izgatottan várom a következőt!
  B.J.

  VálaszTörlés
 33. szija
  jó feji lett nagyon tetszett
  szerintem, (mivel Edward nem lát a fejébe), Iza simán ráfoghatja a sírást arra, hogy az anyja halála miatt sír nem pedig... tudjátok. Max, ha Ros véletlenül arra gondol, akkor felmerülhet Edwardban ez a dolog is.
  Spirit? Megkérhetlek arra hogy a kicsi Edward ezentúl vagy "kicsi Edward" vagy csak simán "Ed" legyen. Mert eléggé összezavart amikor írtad h "És Edwardal a kezemben..." akkor teljesen akaratlanul a nagy Edwardot képzeltem a helyzetbe. XD
  Ezen felül Tia írta hogy mindenki utálná a farkasokat a Volturiban. Ezért van ott Chelsea nem? mind1
  Szerintem sor kerülhet arra hogy szembenéznek a Volturival. És majd Iza is képes lesz kiterjeszteni a pajzsát mint Bella? Woooo. És tök vicces lenne ha Russelböl vámpír lenne, és az egész Volturi hirtelen elkezdené azt kérdezgetni, h "Ki vagyok?...Hol vagyok?" najó az első talán kicsit durva, de a második nem is olyan rossz lehetőség. XD
  Hirtelen azon gondolkodtam, hogyha gyerekük születne, akkor az már kb. 16 évesen nézne ki, amikor a bácsikája (pici Ed) még csak 9. Tök vicces. És pici Ed megszólalna a 16 évesen kinéző srácnak/lánynak: ne pofátlankodj a bácsikáddal. XD Annyira bírnám.
  Nah puszcsi, siess a kövivel. És a múzsa szólítson meg. (Ezzel arra célzok h legyen ihleted, ami fölösleges mert mindig van, csak azért hogy előbb készülj el.) Katica

  VálaszTörlés
 34. hűűű ez nagyon jó volt! szegény Isa:( nehéz lehet megint belegondolni, hogy a szülei már nincsenek, így kicsi Ed sem ismerheti meg őket. elhiszem, hogy egy kicsit kibukott. emellett nagyon kíváncsi vagyok a folytatásra, meg azt hiszem a Volturis ügy sem zárult itt le ilyen könnyen. szóval nagyon-nagyon várom a következő fejezetet!!:)

  VálaszTörlés
 35. Nah itt vagyok a terjengős kritikával...
  Szegény Benji, nem elég, hogy ilyen bajba kerül, még fejmosást is fog kapni... Jó, nem mondom, hogy nincs igaza Nate-nek, de azért igazán megérthetné, legalább megpróbálhatná beleképzelni magát a helyébe. Vagy nem tudom, szóval azért Nate egy kicsit túl szigorú szerintem. Amúgy annyira látszik Benjin a változás. Amikor Lupéval állt szemben, olyan volt, mint egy felnőtt férfi, de amikor Nate beszélt vele, akkor meg olyan, mint egy kamasz, ahogy eddig is. A szerelem tényleg megváltoztat. :)
  Isabella megjegyezte, hogy amikor először látta a farkasokat, akkor halálra rémült, csak azt kifelejtette, hogy ő azért kicsit más szituációban volt, és teljesen más érzelmi állapotban. Meg Russel valószínűleg tudatában van, hogy Isabella az a hatalmas nagy farkas, és nem egy vadállat. :D Plusz a „Boldogan éltek, míg meg nem haltak” - sablon sem érvényes rájuk, tekintve, hogy valószínűleg nem fognak meghalni. Legalábbis egy jó darabig nem. :D
  Eszembe sem jutott Maria kapcsolatára gondolni. Teljesen megfeledkeztem róla, mert nem tudtunk róla semmit, és nem esett szó róla, de tényleg ott volt, és tevékenykedett, még ha nem is tudtunk róla. Nekem kicsit fura, hogy Aro azt akarja, hogy a farkasok őket szolgálják. Oké, hogy Aro szereti maga köré gyűjteni a különleges vámpírokat, de azért a farkasok mégiscsak az ellenségeik. Ráadásul megmentették Russelt, így amikor Gianna visszamegy az információval, az is benne lesz. És tudni fogják, hogy Russel rájött, hogy igazából léteznek vámpírok. Ha másért nem is, miatta biztos visszajönnek. Lehet, hogy a végére ő is vámpír lesz? Vagy halott?
  Örültem, hogy benne volt kicsi Edward, mert róla sem hallottunk mostanában, el lett hanyagolva. Tök aranyos volt, ahogy járni tanult, meg ahogy kimondta az első szavát. :) És hát nem csodálom, hogy Isabella kiborult. Szerintem Jasper volt az, aki szólongatta, biztos megérezte az érzéseit, és a segítségére sietett.
  Ja és tetszik a cím. :)

  VálaszTörlés
 36. Tök jó, hogy Russel így élvezi, hogy a farkasokkal lehet...;) De remélem azért nem esett túlságosan bele Giannába mert akkor....
  Hát Benji...csórikám biztos szar neki xD "Nehogy szerenádot adjon még" :D
  Na és szegény Isa előszört azt hittem, hogy majd először elszörnyülködik, hogy pont neki mondta, hogy Mama...de örült...na és az a zokogás..:( :( Szegény, tuti Ed vette ki a kezéből.Hát ezt nehezen fogja kimagyarázni:(
  L.Vivi

  VálaszTörlés
 37. Valahogy sejtettem, hogy a farkasok miatt jött Gianna. :) Nem tudtam, csak olyan egyértelmű volt így belegondolva. :D
  Azért durva, hogy Nate tényleg meg tudná tiltani Benjinek, h Lupe-ra nézzen. :S Az alfai szigor. :)
  "Még farkasnak is csinos példány vagy" :D Nem semmi ez a Russel. Meg hogy aggódik Gianna miatt. Nem komplett, az tuti.
  Aranyos volt pici Edi a végén. Ja meg ahogy Alice kihúzta magával Nate-et! :D Isabella meg hogy kiborult, szegényke! :( Pedig ha tudná... ;)
  U.i.: Merre jár a falka? Mármint régen láttam Juca kommentet. hmm...

  VálaszTörlés
 38. Sya!
  Nem hiszem el, már megint! Most mi lesz szegény Isabellával? Gianna-n lassan, de biztosan túl tettem magam, de hogy megint kínzod Isabellát ezzel a gyerek-témával, ez szemétség... Szegény, annyira sajnálom. Annyira rossz lehet neki most.
  Nate meg azért kicsit szemét volt ezzel az alfai szigorral, remélem, erre nem kerül sor.
  Russel pedig továbbra sem komplett, de Edward sem, ha féltékeny. Russel meg remélhetőleg most megtanulja, hogy Isabella csak barát, Edward eléggé megijesztette :D:D
  Annak ellenére, hogy gonosz dolog megint bántani Isabellát, kicsi Edwardot imádtam, amikor mamminak hívta :D Édes lehet "élőben". Van olyan kisgyerek, akiről őt mintázod, vagy csak a fejedben született meg?
  Isabella esetében meg egyre jobban összekutyulódom, hogy most vajon lehet-e gyereke... majd megoldod ezt is :D

  Pusz
  Sister

  VálaszTörlés
 39. szegééééény Isa:( úgy sajnálom :Ssztem jasper volt :D én jaspert akarok.:D ezt a nagy érzelemhullámot nehéz lett volna neki nem megérezni.csak így tovább Spirit!puszii _nikcsii:)

  VálaszTörlés
 40. Szia Spirit!

  Nagyon jó volt fejezet! Én is szívesen utaznék egy Farkas hátán... nagyon jó lehet a száguldás. A szabadság érzés... :D Bár engem már akkor is elfog a szabadság érzés, ha egy nagy téren vagyok, és friss levegőn...
  Aztán pedig a Volturi... Azon gondolkoztam, hogy Isabellának farkasként ugyanaz a képessége, mint a könyvben Bellának vámpírként, nem? Akkor mondjuk Isa farkasként ugyanúgy kitudná terjeszteni a pajzsot.
  Benji és Lupe annyira jól nézhetnek ki együtt. Az pár év pedig egyáltalán nem is számít. Bár egyáltalán nem lehet Benjinek könnyű! :(
  Sajnálom Isa-t. Főleg ezzel az álterhességes betegséggel. Remélem hamar kapunk folytatást! Hihetetlenül klassz lett a fejezet!

  Réka

  VálaszTörlés
 41. Helo.
  Most nem tudok hosszabbat írni, mint h imádom, meg h remélem hamar jön a következő:)
  Maycsi

  VálaszTörlés
 42. Szia Spirit!

  Iszonyatosan jó. Kár, hogy Edward vitte el Russelt. Viszont nagyon aranyos volt, ahogy a kicsi Edwarddal voltak a szobájukban. Egyem meg azt a csöppséget, nagyon aranyos. Egyébként a múltkor voltam valahol vásárolni és gyerekjátékokon volt rajta a kicsi Edward képe.:)

  Nem úgy volt, hogy Russel korrepetálja Benjit matekból? Vagy majd most fogja, hogyha esetleg vissza jönne valaki a Volturiból biztonságban legyen?

  A vége szomorú. Még nagyon fiatal vagyok, de az nem kifejezés, hogy kilennék akadva, ha kiderülne, hogy nem lehet gyerekem. Az álterhesség még rosszabb lehet. Remélem azért még összejön nekik egy baba.

  Puszi: Zsuzsi

  VálaszTörlés
 43. Nagyon tetszett. Russel karakterét nagyom bírom és Benji sem semmi.
  A kicsi Ed is nagyon aranyos.Mostanában kicsit kevesebbet hallottunk róla és kimondta az első szavát!!:D
  Mondjuk én azt gondoltam,hogy majd Esme-t fogja a mamájának gondolni, mert nagyon sokat volt vele is.
  Az álterhességet azt hittem már kiheverte.Tényleg túl fiatal még az anyasághoz,de kitudja a kor nem jelent semmit sem.

  VálaszTörlés
 44. Nagyon jó volt!!!
  Szegény Izabella, most már csak nem hagyod hogy ne legyen gyereke, egyre inkább úgy gondolom, hogy lesz :) és folytatódnak az olyan jelek/nem jelek, amik a terhesség jelei is lehetnek... már nagyon várom hogy mi lesz ezzel a babadologgal, és talán a következő fejezetben lesznek fejlemények. :)
  Na, már tudjuk, hogy miért jött a Volturi! Russel még mindig gyerekesen viselkedik :D kár hogy ez a magyar "gyerekes" szó ilyen negatív értelmű, mert azért most nem akartam negatívat mondani. Isabella meg talán egyre felnőttebb.
  Egyébként most Benjinek gyorsan le kéne mondani a farkasságát, hogy ne nőjön a korkülönbség közte és Lupe közt, nem? :(( és ezt nem is lehet egy perc alatt megcsinálni... Viszont akkor nem lesz farkas többet...! :( na mindegy legyen együtt Lupeval.
  Mikor lesz fejezet? :(
  Kittti

  VálaszTörlés
 45. Szia Spirit!
  Nagyon tetszett a fejezet...kíváncsi vagyok, hogy végül ki ment be Isához... nem szeretném, ha Ed lenne az, mert akkor megint elkezdené magát okolni a dolgokért, aztán kitudja milyen hülyeséget csinál.Talán Jasper, de akkor Isa abbahagyta volna a sírást. Remélem hamar kiderül...
  VÉGRE VOLT KICSI EDY, csak azt sajnálom, h Isa nem élvezhette sokáig az "én és az öcsém végre boldogan kettesben ücsörgünk" dolgot, legyen majd babájuk, csak meg tudják oldani(kíváncsi lennék egy félvámpír-negyedember-negyedfarkas babára)meg talán a Volturi is...
  De azt komolyan mondom nem értem, hogy miért kellett Joshua is(ill. az összes alfát érdekelheti) Nate úgyis elmondta volna neki...te tudod...de én még mindig azt várom h mikor hívja félre Isa-t...
  Benji kaphatna kicsit több figyelmet...mikor bontakozik már ki a kapcsolatuk Lupe-val? Meg amúgy is, szeretem amikor Benjiről írsz, őt mindig vicces és általában boldog dolgok veszik körül->kell a pihenés a kombináló részemnek is:D
  A másik amit hiányolok mostanában: a nagy szerelem...Edwardal, olyan keveset vannak kettesben mostanság...mindig van valami ami bezavar: Russel, Gianna, vagy bármi...
  De ezek a dolgok igazán csak szőrszál-hasogatások...egyébként ez a fejezet is nagyon szuper volt...sok kérdésre megkaptam a választ és kaptam kétszer annyi megoldatlant is;)
  Puszi Aly(L)

  VálaszTörlés
 46. Uristen!!!!!!!
  Ez-ez ez egyszerűen annyira jóóóh hogy már szavakat nem találok ráá. Imádom:DOlyan fordulatok vannak benne amiket nem is vártam..igy tovább:D
  Bár igyis imádom az egészet, de egy olyan igazi vámpír vérfarkas bunyót szivesen olvasnék...Nate és Edward között:D

  VálaszTörlés
 47. Spirit, ezt lehet hogy már más is írta, akkor bocsánat, és már rég akartam írni, amikor volt ez a téma, csak mindig elfelejtettem... szóval:
  A Breaking Dawnban Carlisle kromoszomális párokról magyarázott, már nem nagyon emlékszem mi volt pontosan, de azt hiszem akkor én úgy értelmeztem a dolgot, hogy Nessie azért lett egy alakváltóhoz hasonló (forró hőmérsékletű), mert az embereknek 23, a vámpíroknak 25 pár van, ennek az átlaga 24, és az alakváltóknak 24 pár van ==> Nessie is hasonló lesz, mint egy alakváltó. (Ezt jól értettem?)
  Na szóval, Isabellának 24 van, mivel farkas, Edwardnak 25, mivel vámpír, de akkor a gyereküknek, ha lesz gyerekük, hány lesz? És ha 25 lesz akkor nem olyan lesz mint Nessie hanem vámpírszerűbb? Vagy 24 lesz neki, mert a farkasgének csak később aktiválódnak ezért gyakorlatilag ugyanolyan a dolog, mintha Isabella ember lenne? Najó, hát én nagyon nem értek az ilyen dolgokoz, de azért kíváncsi vagyok. :) Gondoltam ezt még megírom :)
  Kittti

  VálaszTörlés
 48. Huh, igencsak szívbemarkoló lett a vége... Siekrült megkönnyeznem. Iszonyatosan rossz lehet a tudat, hogy nem lehet saját kisbabád...

  VálaszTörlés
 49. Széégyen,de muszáj megkérdeznem: mikorra tervezed a firsst:)??? bocsi:D:D
  pusszi
  u.i.:remélem ma-holnap..xD
  Leia

  VálaszTörlés
 50. Szia!
  Nem sokszor írok hozzászólást, de folyamatosan olvasom a történetedet! Gondolom hallottál arról, hogy a blogspot-os oldalakat sorra díjazzák! Hát én is kaptam egy ilyent, és kötelességemként benne volt, hogy küldjem tovább azoknak, akik szerintem megérdemlik a keratív blogger címet! Nagyon tetszik a történeted, így bátorkodtam, és kitüntettelek ezzel a díjjal! Menj az oldalamra, és ott megtalálod!:)

  www.mysticangeltwilightfanfic.blogspot.com

  Mystic Angel

  VálaszTörlés
 51. Nagyon jó lett ez a fejezet is :D
  De a végén kicsit önzőnek éreztem Izabella megnyilvánulását. Mert persze megható, hogy az öccse mamának hívta, de Izabella egyátalán nem gondolt a saját anyjukra. Itt most nem önostorozásra gondolok, hogy miatta nem lehet velük, mert ez nem lenne igaz, hanem arra, hogy a kis Edwarddal nem lesz ott az igazi anyja. Az, aki Izabellát is felnevelte, így a gyerek nem fogja megismerni. Nekem hiányzott, hogy nem emlékezik meg róla, főleg az után, hogy fel is elevenít pár emléket róla, helyette a saját problémája ragadja el.

  VálaszTörlés
 52. Szia!
  Már kb. egy hónapja találtam meg a blogodat, de annyira megragadott, hogy már mind a 2 teljes ficet végigolvastam, és most meg itt tartok...:D
  Ez a fejezet is tök szupira sikerült, mint az összes többi!:P
  Mikor Isabella elkezdett sírni a fejezet végén, először meglepődtem, de utána tökre meértettem az érzéseit.Biztos tökre rossz lehet, hogy nem lehet gyereked, mert olyanba vagy szerelmes. Nekem az is nagyon tetszet mikor Russel Isabella bundájába kapszkodik, az olyan vicces volt!:P Na egy a lényeg:tök jó lett ez is!:D és már alig várom a kövit!!!

  VálaszTörlés
 53. Csak most írok habár már kedden éjfél után elolvastam, miután lefeküdtem és próbáltam elaludni eszembe jutott, hogy biztos van friss, és erre rákontrázott az is, hogy szobatársam még a Barterikás KUNY-t olvasva viháncolt, sóval ha már a fices hangulat betöltötte a szobát én is nekiláttam.

  Végre egy sejtésem bejött! hurrá-hurrá!

  A Mariás kapcsolat-Volturi-farkasok. De ez nem is volt annyira meglepő és még könnyű is volt kikövetkeztetni, de , hogy tényleg hogy csavarodnak még a szálak és milyen hurkokat vetnek és mikor és miért tér vissza a teljes Volturis brigád az még mindig okozhat meglepetést és biztos is hogy nagyon nagy lesz az a bonyodalom ami látogatásra készteti őket.

  Russel továbbra is nem hétköznapi emberként természetes is hogy nem hétköznapian reagálja le a dolgokat. Sőt idegesítő is lenne ha idegössszeomlást meg hisztirohamot kapna, netán elájulna az újdonságok láttán. Ez a Giannás szerelem meg, fura hogy Benji agyatlanságai mellett még nem esett le Isának (kackac), kissé keserédes, mert nagyon aranyos és nekem tetszik a szitu, de itt a beteljesülés formája elég kérdéses, mivel mégiscsak egy fsissecske alig cirka 60 éves vámpírléttel rendelkező imádat tárgyáról, akarom mondani vérszívójáról van szó, akinek ráadásul semmilyen önmegtartóztató példa nincs a társaságában.

  A testvéres rész nagyon jó volt és hiánypótló. Végre együtt voltak kicsit kettesben. De a szavak és a feltépett sebek a végén és az összeomlás... Kíváncsi vagyok mit reagál Edward. És végre kerülhetne pont ennek a van baba nincs baba, állterhesség dolognak a végére!

  VálaszTörlés
 54. Drága Spirit!
  Irulok-pirulok amiért csak most írok :'(.
  Sajnos csak most volt időm írni,tudjátok,szóbeli..
  Próbáltam kifejtős hszt írni :) remélem sikerült :D

  Először is az előző két fejezettel kapcsolatban..Benji amúgy is az egyik kedvencem volt,de most meg pláne! Olyan cuki volt amikor csak puszit adott Lupénak,hogy az első csókra majd emlékezzen..(L)
  A megmentése után meg amikor Ed felhívta Isát nagyon megijedtem *még mindig retteg*,hogy vajon mit akarhat.Aztán amikor kiderült miért is küldték Giannát,álmomban nem gondoltam volna,hogy a farkasok miatt küldték.
  Aztán azon szakadtam egy sort,amikor Russel ilyet szól:"Még farkasnak is csinos példány vagy":D
  Aztán meg végre megint szó esett kicsi Ed-ről:)
  Nagyon hiányzott már(lehet hogy csak azért mert nekem is van egy öcsém).
  És a végén vajon ki próbálta vigasztalni Isát?
  Olyan kíváncsi vagyok.. :)
  És már megtaláltam az első ősz hajszálamat(pedig 14,5 éves vagyok),elkezdtem rágni a számat,a körömrágásomról és a remegésemről(ami azért van mert ennyire várom a folytatást.. )nem is beszélve.. :)
  Szóval most komolyan Te egy fantasztikus író vagy és öröm egy ilyen ember írásait olvasni.
  Te vagy a 3. példaképem a sorban :)
  Csak így tovább és várom a következő fejit.
  Puszi:Mercy

  VálaszTörlés
 55. az ősz hajszálra visszatérve csak vicceltem:)
  arra utaltam hogy lassan megőszülök ha csak hetente kerül fel egy fejezet :D
  az oldalamat meg már furdalja a kíváncsiság:)
  puszi

  VálaszTörlés
 56. Szia Spirit!
  "Na jó, menjünk, még mielőtt kitalálja, hogy szerenádot ad Lupénak vagy valami hasonló... teljesen meg van bolondulva." Ez annyira aranyos=)
  És pici Edward is nagyon aranyos volt a "Mammma"-val. Szegény Isabella, tökéletesen meg tudom érteni... ez gyakorlatilag egyfajta klausztrofóbiás érzés, csak talán erősebb - ott csak úgy érzed, hogy nem fogsz kijutni, itt viszont Isa biztosan tudja, hogy nem lehet (saját) gyereke. És Edwardnak is milyen szörnyű lehet... már eleve a tudta, hogy bármennyire is szeretne, nem tud mindent megadni Isának. És akkor ehhez még jön Isa érzelemkitörése... De én nem adom fel a reményt Isa saját babára, bízom benned Spirit, meg fogod te oldani ezt is úgy, hogy mindenki elégedett legyen=)
  A farkasokról és a Volturiról, hát, kíváncsi leszek mi lesz ebből, de nem nagyon tudok hozzászólni.
  Puszi: Noncsy

  VálaszTörlés
 57. Az előbb az "babájára", és "tudat" akart lenni :D
  Noncsy

  VálaszTörlés
 58. Szia!
  Nagyon tetszett ez a fejezet is, de miért kell szegény nagy Edwardot mindig szenvedtetni :) most őt is úgy meg fogja viselni ez a baba téma, mint Izát, bár nekem fura, hogy 17 évesen kevés lánynak van eszében a gyerek, még akkor sem törődnek vele, mikor rájuk ijesztenek, hogy ezért, meg azért nem lehet majd....de nem vagyunk egyformák...én 28 éves koromig azt sem bántam volna, ha soha nem lesz. Már van... :)))
  Írj tovább és nagyon hamar, mert megeszem a kefét! :))))
  pusza: evka

  VálaszTörlés
 59. helló!
  Hát szörnyű, hogy ma estére lett annyi időm, hogy végre leüljek és írjak egy hsz-t....ne haragudj Spirit!
  Nagyszerű fejezet lett, bár ez nem meglepő:)
  Már megörültem a babaperceknek, vártam hogy mindjárt jön Edward és együtt fognak babázni erre depi...uhh nagyon megijdetem, remélem, hogy túlteszi magát a dolgon Isa...és kérlek hadd legyen gyerekük! Annyira megérdemelnék!
  És remélem hogy a volturi is békén hagyja őket...
  Nem tudom hogy miért, de volt egy megérzésem...valami oylasmi hogy mi van ha Joshua mégis belépne a volturiba...Tudom, tudom hogy utálja a vámpírokat a szülei miatt...meg alapból....de pont ezért!!! Mert akkora az ellenállás meg minden....egyszer mégis ott kötne ki....csak mert annyira mondja hogy nem...
  Nemtom mennyire vagyok érthető...
  Naggyon várom a folytatást!!!!!!
  vajon ki volt ott a végén? Szerintem Alice...de örülnék ha Edwartd lenne...
  Jajj amikor a telefonba mondta hogy Isabella és írtad hogy hallani lehetett a hangján hogy mosolyogva mondja, szinte láttam magam előtt:):):)
  na puszi, és vááááárok!!!!!!!!!!!!
  Andi

  VálaszTörlés
 60. Szia Spirit!
  Előszöris: szupi lett a fejezet, imádtam! Szegény Isa... azért nem lehet könnyű elfogadni a tényt, hogy nem lehet gyereke, különösen hogy látja a kicsi Edben, mit is veszített.
  Másodszor: olvasgatom itt a hsz-eket és Kittti hsz-ét olvasva nekem is eszembe jutott valami: okés-okés, hogy kromoszómaszámok számolgatása, meg romantikus elképzelések szüleménye lehetne egy alakváltó-vámpír gyerekük Isának meg Edwardnak... DE!! Az alakváltóknak alapjában véve a génjeikbe van kódolva, hogy elpusztítsák a vámpírokat, ez olyan mint egy masszív 'allergia' :) - a jelenlétük váltja ki, ha meg eltűnnek, akkor lassan, de abbamarad az átváltozás, és minden újra a régi. Szóval nemhiszem, hogy egy ilyen kombináció létrejöhetne, mert akkor a farkas-énje elkezdené elpusztítani sejtszinten a vámpír-énjét és fordítva - ugye a vámpírméreg miatt. A másik meg az, hogy a farkas része képes változni, a vámpír része pedig nem, de lehet, hogy ez valamilyen szinten megoldható lenne (mint pölö Nessie-nél), de problémás lenne az is egy idő után...
  valahogy ezek villantak fel az agyamban, hmmmm...
  A kövi fejezetig pedig pusziiii
  Miharu

  VálaszTörlés
 61. Hali!
  Tom, hamarabbra mondtam a hosszút, de egyszerűen nem tudtam géphez jutni annyi időre. Sorry!
  De, h azokat mondjam, amik még így megmaradtak a fejemben:
  1. Maria kapcsolata olyan, mint Gianna még emberként. Vámpírrá akar válni... De én akkor sem számítottam rá, pedig már többen is mondták asszem a hsz-jeikben.
  2. Kicsi Edward első szava... Én rögtön rájöttem arra, amire Isa csak kis késéssel: Ed őt hiszi az anyjának, őt szólította mamának... Engem már előbb kezdett a sírás a hatalmábakeríteni, hogy mégsem bőgtem el magam, az annak volt köszönhető, h az infótanár gyorsan kiosztotta a feladatlapokat, és nem volt időm továbbánkódni.
  De ez az a momentum, amire még mindig elsőként gondolok vissza, ha eszembe jut ez a fejezet, vagy úgy 1általán a ficed.
  Nem is olvastam újra, úgyse érteném, h mit olvasok, mert csak a vége lebegne a szemem előtt...
  Pusz

  VálaszTörlés
 62. Szia,
  Nagyon jó volt, remélem igyekszel a következővel, mert nagyon kiváncsivá tettél. Sosem fejezed be rendesen a fejezeteket, ami nem baj, de idegesítő.
  Nagyon aranyos hogy a kis Edward most mondja ki az első szavát, úgy sajnálom Izát. És ha már itt tartunk mindig Isabellát írsz ( a tesómat is így hívják) lehet máshogy is becézni, a komikban is úgy emlegetik h. Iza. Kicsit soknak tűnik az Isabella, bár lehet h. azért mert ezt a 2 könyvet és 8 fejezetet 1 hét alatt olvastam el.
  Jó lenne azért ha Izának sikerülne teherbe esnie, mint a Breaking Dawnban, cak kérdéses h. hogyan élné túl hiszen nem hat rá a vámpírméreg, de ez a te ficed csodálatos vagy, sok ficet olvastam, ilyen érdekeset még nem. Jobban írsz mint Stephenie. Csak így tovább!

  VálaszTörlés
 63. Szia! Drága Spirit Bliss... már nagyon régóta keresgélek a neten jo fic után... véletlenul akadtám rá a tiedre... beleolvastam és nem birtam abbahagyni. Egész héten otthon voltam mert betegeskedtem és nem tudtam "letenni" a ficedet. Egyszeruen beleszerettem!Szeretnélek megkérni, hogy vegyél fel Msn re nliumrila@windowslive.com. Nagyon szivesen bezsélgetnék veled, végre egy érett szuper iróno! Elore is koszi és csak igy tovább... rila

  VálaszTörlés
 64. Szia Spirit! Hát ezt is megéltem..végre elolvastam az összes részt és annyira jól írsz, hogy csak ámulok és bámulok :) nem tudtam abba hagyni az olvasást. Nekem tetszik az ahogyan be szoktál fejezni egy-egy részt, mert így izgalmasabb az egész. Remélem hamar visszatér az ihlet :)Csak így tovább Puszi

  VálaszTörlés
 65. Hali!

  Elolvastam a hsz-ket, és örömmel fedeztem fel, h másoknak is eszükbe jutott Carlisle a terhességnél, és ehhez csak annyit szeretnék hozzáfűzni, h: kikérem Carlisle-nak, ha ő nem látott ott babát, akkor nincs is!

  És most olvastam el még1x a végét... Isa hirtelen nagyon unszimpi lett, h nem azért sír, mert az anyukájára gondol, hanem mert ő nem lehet anya... Ááá!
  Erre eddig azért nem jöttem rá, mert az utólsó mondatokat csak kapkodva olvastam.
  És 1etértek Fummie-val meg még vkivel, már nemtom, ki az, h Jasper jött be, v legalábbis ő érezte meg elsőként, h Isával baj lenne, mert a fájdalom hamarabb jött, mint a bőgés.

  Hirtelen ennyi, és azt szeretném még hozzátenni, h:
  EMBEREK! ÍRJUNK MÁN, MERT ÍGY SOSE KAPUNK 1 HÉTNÉL HAMARABB ÚJAT!

  Pusz

  Ui: legyen benne vmikor Carlisle, mondjuk, amikor Isát vigasztalni kell, már nagyon hiányzik!

  VálaszTörlés
 66. Pici Edward, de aranyos. :) Szagény Isa.:'( Russel meg feltűnően odavan Giannáért. :D Bírtam, amikor Isa rászólt Edwardra, hogy ne ijesztgesse Russelt. Szabályosan felnevettem. :'D Annyira jó volt. Kíváncsi leszek, mi lesz a Volturis üggyel. :D És arra mégjobban, hogy Isával mi lesz. :( Szegényt annyira sajnálom. :( Na, mindegy, folytatom az olvasást. :I
  Üdv.: ewoO

  VálaszTörlés